DỊCH VỤ
Dịch vụ cơ bản
Cắt da tay nữ/nam
50-65
Cắt da chân nữ/nam
55-75
Cắt da & sơn thường tay
115
Cắt da & sơn thường chân
120
Cắt da & sơn gel tay
200-230-275
Cắt da sơn gel chân
205-235-280
Cắt da & sơn French thường
115
Cắt da sơn French gel
275
Sơn gel
150-180-225
Sơn thường
65
Sơn mắt mèo
275
Dịch vụ lẻ/Bộ
Sơn lì gel
20.000/bộ
Sơn bóng/dưỡng
20.000/bộ
Sơn gel
25.000/ngón
Sơn base & top gel
120.000/bộ
Sơn thêm 1 lớp màu
50.000/bộ
Tháo móng đắp
50-80.000/bộ
Mài màu
30.000/bộ
Đổi form móng
50.000/bộ
Tháo gel màu
20.000/bộ
Dịch vụ nối móng
Giá chưa bao gồm sơn màu & trang trí
Overlay
300
Đắp bột
320
Đắp form
370
Refill
280

Overlay gel
340
Đắp gel
380
Đắp form
430
Refill
320

Móng úp
150

Đắp mới
40-50.000/ngón
Refill
35-40.000/ngón
Đắp form
50.000/ngón
Trang trí móng
/Ngón /Bộ
Ombre 1 màu | 2 màu | 3 màu 15-25 150-200
Tráng gương 15-25 130-170
Kim tuyến xếp theo hình 25-35 200-300
Vẽ gel nổi, vẽ bột, hoạt hình 30-45 250+
Ẩn thủy tinh, sà cừ, hoa khô 25-35 250+
Foil ịn, foil rơi, dán dây, đắp nhủ 15 130
Vẽ French kiểu 80-180
/Viên
Đá Swarovski tròn 2-12
Đá Swarovski hình 15-35
Charms 15-25
Stickers 5-10
Bạn đã sẵn sàng để thư giãn? Đặt hẹn