DỊCH VỤ
Waxing
Chân - Nguyên chân
400
Chân - Phần đùi
280
Chân - Từ đầu gối xuống
160
Tay - Nguyên tay
280
Tay - Khuỷu tay trở xuống
160
Trán
55
Chân mày
110
Ria mép
55
Cằm
50
60
Bụng
130
Lưng
160
Ngực
130
Nách
110
WAX Nam
Chân - Nguyên chân
480
Chân - Phần đùi
320
Chân - Từ đầu gối xuống
190
Bạn đã sẵn sàng để thư giãn? Đặt hẹn